ONLINE PŘIHLÁŠKA – NÁHRADNÍCI

Odeslání přihlášky Vás zapíše na seznam náhradníků. Pokud se uvolní místo, budeme Vás dle pořadí kontaktovat.

Děkujeme za pochopení!

Copyright © 2021 LDT ČERNÉ OVCE. Všechna práva vyhrazena.